MARIA LAI OGGI. GIORNATA STUDIO

Maria Lai, 2009. Foto © Daniela Zedda