Jimmie Durham, Pascale Marthine Tayou, Miltos Manetas, MACRO Roma